Žiadosť o výmaz pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 alebo 2

Prostredníctvom tohto formulára máte možnosť požiadať o výmaz v evidencii osôb, ktoré samostatne vykonávajú niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 alebo 2..

Služba je určená pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá je žiadateľom o  výmaz v evidencii osôb, ktoré samostatne vykonávajú niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 alebo 2.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe žiadosti o  výmaz v evidencii osôb, ktoré samostatne vykonávajú niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby, vykoná výmaz v evidencii osôb, ktoré samostatne vykonávajú niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Začať >

Pre odoslanie elektronického podania je potrebné sa prihlásiť.
Na prihlásenie potrebujete:

  • Občiansky preukaz s čipom (eID karta)
  • Čítačku eID kariet

Po kliknutí na tlačidlo „Prejsť na podanie“ budete presmerovaný(á) na web slovensko.sk, kde sa pomocou občianskeho preukazu a čítačky prihlásite.
Podrobné informácie o práci s portálom slovensko.sk nájdete v detailnom popise "Ako začať".
Po úspešnom prihlásení vojdite do detailu požadovanej služby, odkiaľ je možné odoslať elektronické podanie.

Návod na podpísanie elektronického formulára
Presný popis toho, čo je potrebné mať pripravené a nainštalované na vašom počítači.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uskutoční výmaz v evidencii osôb, ktoré samostatne vykonávajú niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby na základe žiadosti, ktorá obsahuje:

  1. číslo v evidencii ÚVZ SR, ku ktorému sa žiadosť o výmaz vzťahuje,
  2. identifikačné údaje poskytovateľa pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 alebo 2,
  3. dátum výmazu ku dňu.

Služba nie je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. 

Pre výmaz v evidencii osôb, ktoré samostatne vykonávajú niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby, nie je stanovená zákonná lehota, ale Úrad verejného zdravotníctva  Slovenskej republiky  spravidla vykoná výmaz v evidencii osôb, ktoré samostatne vykonávajú niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby do 30 dní, pokiaľ sú zo strany žiadateľa splnené všetky zákonné podmienky.

Výmaz v evidencii osôb, ktoré samostatne vykonávajú niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 alebo 2 vychádza zo spoľahlivo zisteného skutočného stavu veci. 

Výmaz sa vykoná v evidencii fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktorí vykonávajú samostatne činnosť pracovnej zdravotnej služby podľa § 30aa ods. 2 písm. a) až d) zákona č. 355/2007 Z. z., ktorú vedie Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na svojom webovom sídle podľa § 5 ods. 4 písm. s) zákona č. 355/2007 Z. z.