Návod na podpísanie elektronického formulára

 

Na tejto stránke nájdete návod a popis potrebného programového vybavenia, ktoré je nevyhnutné mať nainštalované na vykonanie podpisu elektronických formulárov. Prístup k elektronickým službám Úradu verejného zdravotníctva SR je možný len na základe autorizácie prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu alebo mobilnej aplikácie „Slovensko v mobile“.

Na prihlásenie a prístup k elektronickým službám prostredníctvom  občianskeho preukazu s elektronickým čipom je potrebné mať splnené nasledovné podmienky:

 • Vlastniť občiansky preukaz s elektronickým čipom ( eID) spolu s bezpečnostným osobným kódom (BOK),
 • Vytvorené a nahraté certifikáty pre kvalifikovaný elektronických podpis (KEP), ktoré použijete pri podpise elektronického formulára, 
 • Mať pripojenú k počítaču čítačku eID,
 • Nainštalovaný nižšie uvedený softvér na vašom počítači podľa typu operačného systému.

Na prihlásenie a prístup k elektronickým službám prostredníctvom mobilnej aplikácie „Slovensko v mobile“ je potrebné mať splnené nasledovné podmienky:

Dôležité upozornenie: 

Pri niektorých elektronických službách, je nevyhnutným krokom aj podpísanie elektronického formulára, pred odoslaním vášho podania príslušnému úradu. Pre tieto účely je potrebné ešte pred začiatkom podania skontrolovať, či máte nainštalovaný nevyhnutný softvér pre úspešné podpísanie formulára na vašom počítači.Dôležitou súčasťou programového vybavenia je aj inštalácia aktuálnej verzie Java knižnice . Špecializovaný portál ÚVZ SR využíva podpisovanie verziou D.Launcher v1.x.

 

Predĺženie vydávania a platnosti kvalifikovaných certifikátov pre uznaný spôsob autorizácie do 31.12.2024. 

Do 31. decembra 2024 je možné na starý doklad cez aplikáciu eID klient vo verzii 4.4 vydať tzv. certifikát pre uznaný spôsob autorizácie, na základe ktorého bude možné vytvárať uznaný spôsob autorizácie (zdokonalený elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte) pomocou dotknutých dokladov s čipom. 


Nižšie nájdete odporúčaný postup v jednotlivých krokoch pre inštaláciu podľa vybraných typov operačných systémov MS Windows a Mac OS.

1. Inštalácia potrebného softvéru pre zariadenia s operačným systémom MS Windows

 1. Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu Aplikácia.exe a stlačte " Zistiť operačný systém". Návod k inštalácii a Príručka používateľa. Skontrolujte si systémove požiadavky, či ich váš počítač spĺňa. Tento balíček obsahuje inštaláciu ovládačov Čítačka Bit4id miniLector EVO, Čítačka Gemalto IDBridge CT30, aplikáciu eID klienta a aplikáciu pre kvalifikovaný elektronický podpis (D.Suite/eIDAS).
 2. V prípade, že máte 64-bit verziu aplikácii je potrebné stiahnuť a nainštalovať aplikáciu D.Launcher v.1.x. Názov aplikácie je Aplikácia v1.x.zip, pričom nezabudnite skontrolovať, či spĺňate systémove požiadavky na inštaláciu tejto aplikácie.  
 3. Dôležitou súčasťou programového vybavenia je aj inštalácia aktuálnej verzie Java knižnice.
 4. Reštartujte váš počítač, prihláste sa na špecializovaný portál ÚVZ SR a pokračujte vo vašom podaní. 

 

 2. Inštalácia potrebného softvéru pre zariadenia s operačným systémom Mac OS

 1. Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu eID klient v aktuálnej verzii a s tlačte "Zistiť operačný systém". Na tomto odkaze nájdete aj Príručku používateľa. Skontrolujte si aj systémove požiadavky, či ich váš počítač spĺňa.
 2. Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu D.Launcher v. 1.x a D.Launcher v. 2.x v aktuálnej verzii s označením aplikácia v1.x a aplikácia v2.x a stlačte " Zistiť operačný systém". Skontrolujte si aj systémove požiadavky, či ich váš počítač spĺňa.
 3. Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu Java macOS x64. V prípade, že aplikácia Java vo verzi 8 build 391 sa správa nestabilne, tak ju odinštalujte a stiahnite si nižšiu verziu s označením 8 build 381. Stiahnuť si možete túto verziu na tomto odkaze.
 4. V prípade, že máte procesor M1 a M2 naštartujte terminál: Stlačte klávesy ⌘ command + medzerník a do okna vpíšte slovo terminal.
 5. Do terminálového okna zadajte príkaz na automatické odstránenie ovládača sposobujúceho problém:

sudo rm -r $(find /Library -name "ifd-ccid.bundle" 2>/dev/null && find /usr/local -name "ifd-ccid.bundle" 2>/dev/null)

    6.   Reštartujte váš počítač,  prihláste sa na špecializovaný portál ÚVZ  SR a pokračujte vo vašom podaní.