O portáli

Úrad verejného zdravotníctva v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zverejňuje zoznam poskytovaných elektronických služieb a informácie pre verejnosť. Na tomto portáli môžete použiť služby úradov verejného zdravotníctva a vyplnením elektronického formulára zaslať podanie na vybraný úrad verejného zdravotníctva. Pre zaslanie podania budete potrebovať občiansky preukaz s čipom.

Pokiaľ nenájdete želanú službu na portáli elektronických služieb úradov verejného zdravotníctva, prístup k elektronickým službám je zabezpečený aj cez ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) slovensko.sk. Na ÚPVS nájdete všetky potrebné postupy a návody na používanie vašej elektronickej schránky a elektronických služieb. Potrebujete k tomu občiansky preukaz s čipom a čítačkou.