Žiadosť o vydanie duplikátu

Prostredníctvom tohto formulára máte možnosť požiadať o vyhotovenie listinného dokumentu - duplikátu.

Služba je určená pre právnickú osobu, fyzickú osobu-podnikateľa a fyzickú osobu, ktorá je žiadateľom o vyhotovenie duplikátu dokumentu.

O vyhotovenie duplikátu dokumentu je možné požiadať prostredníctvom elektronických formulárov, listinnou formou, prípadne žiadosť osobne doručiť do podateľne príslušného úradu verejného zdravotníctva.

Duplikát vydá príslušný úrad verejného zdravotníctva na základe žiadosti o vydanie duplikátu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

Začať >

Pre odoslanie elektronického podania je potrebné sa prihlásiť.
Na prihlásenie potrebujete:

  • Občiansky preukaz s čipom (eID karta)
  • Čítačku eID kariet

Po kliknutí na tlačidlo „Prejsť na podanie“ budete presmerovaný(á) na web slovensko.sk, kde sa pomocou občianskeho preukazu a čítačky prihlásite.
Podrobné informácie o práci s portálom slovensko.sk nájdete v detailnom popise "Ako začať".
Po úspešnom prihlásení vojdite do detailu požadovanej služby, odkiaľ je možné odoslať elektronické podanie.

Návod na podpísanie elektronického formulára
Presný popis toho, čo je potrebné mať pripravené a nainštalované na vašom počítači.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Výška správneho poplatku je závislá od konkrétneho druhu duplikátu listinného dokumentu uvedeného v žiadosti.

Pre elektronické podanie 5,- alebo 10,- euro.

Prejsť na informácie o oslobodení od poplatkov.

Pre vydanie duplikátu dokumentu nie je stanovená zákonná lehota, avšak príslušný úrad verejného zdravotníctva spravidla vydajú duplikát do 30 dní, pokiaľ sú zo strany žiadateľa splnené všetky zákonné podmienky.

Duplikát listinného dokumentu vychádza zo spoľahlivo zisteného skutočného stavu veci. Výsledkom konania je vydanie duplikátu.

Duplikát listinného dokumentu bude zaslaný do elektronickej schránky žiadateľa na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie bude duplikát zaslaný listinnou formou prostredníctvom pošty.