Podávanie žiadosti o vydanie výpisu z centrálneho registra osobných dávok pracovníkov

Prostredníctvom tejto služby má fyzická osoba možnosť požiadať o vydanie výpisu z centrálneho registra osobných dávok pracovníkov.

Podrobné informácie o službe nájdete v detailnom popise služby.

Túto službu využijete prostredníctvom Všeobecnej agendy na slovensko.sk.

Začať >

Informácie

Konkrétne podmienky a typy príloh sú špecifikované v detailnom popise pri žiadosti o vydanie výpisu z centrálneho registra osobných dávok pracovníkov.

Vydanie výpisu z centrálneho registra osobných dávok pracovníkov je spojený s úhradou správneho poplatku.

Pre elektronické podanie - 5,00 €.

Prejsť na informácie o oslobodení od poplatkov.

Výpis z centrálneho registra osobných dávok pracovníkov bude zaslaný do elektronickej schránky žiadateľa www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie, bude výpis z centrálneho registra osobných dávok pracovníkov zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Pre vydanie z centrálneho registra osobných dávok pracovníkov nie je stanovená zákonná lehota, ale Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky spravidla vydá výpis do 30 dní, pokiaľ sú zo strany žiadateľa splnené všetky zákonné podmienky.