Podávanie oznámení o začatí prevádzky na úrady verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Prostredníctvom tejto služby máte možnosť splnenia písomnej oznamovacej povinnosti o začatí prevádzky priestorov voči príslušnému úradu verejného zdravotníctva.

Služba je určená pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, vykonávajúcu činnosti spojené s oblasťou verejného zdravia, ktorá má v určených prípadoch povinnosť predkladať oznámenie.

Podrobné informácie o službe nájdete v detailnom popise služby.

Túto službu využijete prostredníctvom Všeobecnej agendy na slovensko.sk.

Prejsť na elektronickú službu