Podávanie žiadosti o overovanie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na úseku verejného zdravotníctva

Prostredníctvom tejto služby máte možnosť požiadať o overenie odbornej spôsobilosti a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre vybrané činnosti v oblasti verejného zdravia.

Služba je určená pre fyzickú osobu – podnikateľa alebo fyzickú osobu, ktorá vykonáva prácu samostatne, vedúceho zamestnanca, ktorý je zodpovedný za odborné vykonávanie týchto činností alebo zamestnanca, ktorý vykonáva prácu samostatne. Služba sa vzťahuje na činnosti, pre ktoré je v zmysle platných predpisov v oblasti verejného zdravia potrebné získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Podrobné informácie o službe nájdete v detailnom popise služby.

Túto službu využijete prostredníctvom Všeobecnej agendy na slovensko.sk.

Prejsť na elektronickú službu