Podávanie žiadosti o vydávanie záväzných stanovísk na úseku verejného zdravotníctva

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť požiadať o vydanie záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, vyjadrenia k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby, iných vyjadrení, odborných posudkov alebo odborných stanovísk.

Služba je určená pre právnickú osobu, fyzickú osobu-podnikateľa alebo fyzickú osobu, ktorá má vzhľadom na predmet posúdenia povinnosť požiadať o vydanie záväzného stanoviska, vyjadrenia k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby, iných vyjadrení, odborných posudkov alebo odborných stanovísk.

Podrobné informácie o službe nájdete v detailnom popise služby.

Túto službu využijete prostredníctvom Všeobecnej agendy na slovensko.sk.

Prejsť na elektronickú službu