Vydanie výpisu z centrálneho registra zdrojov ionizujúceho žiarenia

Prostredníctvom tejto služby má  fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba možnosť požiadať o vydanie výpisu  z centrálneho registra zdrojov ionizujúceho žiarenia,

Podrobné informácie o službe nájdete v detailnom popise služby.

Túto službu využijete prostredníctvom Všeobecnej agendy na slovensko.sk.

Začať >

Informácie

Konkrétne podmienky a typy príloh sú špecifikované v detailnom popise pri žiadosti o vydanie výpisu z centrálneho registra osobných dávok pracovníkov.

Koľko ma to bude stáť

Vydanie výpisu z centrálneho registra zdrojov ionizujúceho žiarenia nie je spojené s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Prejsť na informácie o oslobodení od poplatkov.

Výpis z  centrálneho registra zdrojov ionizujúceho žiarenia bude zaslaný do elektronickej schránky žiadateľa www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie, bude výpis z centrálneho registra zdrojov ionizujúceho žiarenia zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Pre vydanie z centrálneho registra zdrojov ionizujúceho žiarenia nie je stanovená zákonná lehota, ale Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky spravidla vydá výpis do 30 dní, pokiaľ sú zo strany žiadateľa splnené všetky zákonné podmienky.